OTÈ-KONPOZITÈ-ENTÈPRÈT SENAYA PÒTPAWÒL 19ÈM EDISYON MWA KREYÒL MONREYAL LA

par Sep 11, 20202020, A la une, Activité, Favoris, Kominike, Kreyol0 commentaires

Pour vos participations genereuses et volontaires/ Pou patisipasyon jenewosite ak volontè nou yo

INTERAC: kepkaa@videotron.ca - Code : KEPKAA
PAYPAL : kepkaa@videotron.ca

LARENN CHANTRÈL SENAYA

Monreyal, jou ki 27 out 2020 – Se ak yon jèb fyète KEPKAA ap anonse piblik la larenn chantrèl SENAYA aksepte wòl pòtpawòl 19èm edisyon «Mwa Kreyòl Monreyal» la, ki pral dewoule soti 3 pou rive 30 oktòb 2020, anba tèm: «Lang kreyòl gen yon sèl ras, li rele libète». Pou enèji li, pou vwa ak melodi li yo k ap paweze nan nannan chante li yo, tout kritik, tout fanatik deklare : «fanm sa a, lè li sou sèn, li se yon flanm dife, li se yon volkan an eripsyon». Monreyalèz ki gen rasin li plante nan Senegal ak Gwadloup, SENAYA ekri, li konpoze, li entèprete, e li se pwodiktè. Kote ki gen «groove» ak enèji, se la n ap jwenn SENAYA. Non batèm mizik li yo se «SOÛLKREÔL». Ladan li, nou ap jwenn «blues», rit afriken, rit karayibeyen, «funk», «folk» ak «negro spiritual». «Mwa Kreyòl la», dapre sa SENAYA deklare: «Se yon gran evènman miltikiltirèl e miltidisiplinè nan repètwa kiltirèl mondyal la, se ak yon grap plezi mwen aksepte wòl pòtpawòl la». Pou nou byen fè konprann kokennchenn fèt sa a, an nou fè tout moun sonje «Mwa Kreyòl la» se nan Monreyal sou labànyè KEPKAA li te pran nesans jou ki te 5 oktòb 2002. Jounen jodi a, nou kontan wè li Etazini, li nan Karayib la, li an Ewòp e nan Oseyan Endyen an. Pou nou nan Kebèk la oubyen nan Kanada a, «Mwa Kreyòl la», se yon espas pou moun aprann, pou moun renmen moun, pou moun pataje ak zòt, pou divèsite blayi san limit nan respè youn pou lòt, kote tout bizawèl kreyòl la ap pran grad, ap pran valè nan domèn literati, teyat, mizik, dans, lamòd, gastwonomi, elatriye. Anrasinman fèt sa a nan sosyete a, se anrasinman kilti kreyòl la nan patrimwàn kiltirèl peyi «fleurs de lys» la. LARENN CHANTRÈL SENAYA Ane sa a, pami aktivite vedèt ki gen nan pwogram nan, piblik la pral dekouvri plizyè konpozisyon mizikal pòtpawòl renn chantrèl la nan yon kokenn espektak pou klotire 19èm edisyon «Mwa Kreyòl Monreyal la», nan dat ki ap vandredi 30 oktòb 2020, 8è pm, nan Collège Ahuntsic. Aktivite sila a se pou komemore 200 lane lanmò wa Henry Christophe, youn nan premye moun sou latè ki te goumen pou defann libète ak dwa moun. Youn nan lòt gran aktivite ki pral taye banda li se Konferans-Espektak sware ouvèti a, ki pral fèt samdi 3 oktòb, 8è pm, nan Collège Ahuntsic. Rebecca JEAN, chantèz, otè-konpozitè-entèprèt, ak ekip koris epi dansèz li, pral hise byen wo drapo ak bèlte lang kreyòl la. Nan yon koregrafi koupe souf, Barbara Diabo ak Ivanie Aubin-Malo pral fè nou dekouvri divèsite dans otoktòn yo. Piblik la pral fè fèt ak Tactic Polo, yon chantè ki pa bezwen prezantasyon. Viviane Namaste, pwofesè chè enstiti Simone de Beauvoir, Inivèsite Concordia, pral mete deyò tout sekrè «Savoirs créole». Rès pwogram nan nan wout, li ap gen plizyè lòt aktivite. Pami yo, fò nou siveye : – tradisyonèl sware pwezi «Mwa Kreyòl Monreyal» la sou «zoom», samdi 17 oktòb; – gran «Dikte Mwa Kreyòl Monreyal la», dimanch 25 oktòb, 2è pm nan Bibliyotèk Montreal-Nord, 12002, boulva Rolland. – Tab wonn «Femmes & Traditions» sou «zoom», dimanch 25 oktòb, 2è pm; – kou dans Twoup Eekspresyon pral òganize madi 20 oktòb, 6è pm nan Centre culturel Georges Vanier, Monreyal, – «Libres ensemble», yon rasanbleman kiltirèl sou labànyè ASAEDHQ ak Jean-Jean Roosvelt, Yanni, Robert’s, samdi 17 oktòb, 6è pm KEPKAA ap pwofite pou li prezante SENAYA yon chay remèsiman pou jenewozite li. Malgre tout tèt chaje Kovid-19 la charye pote ban nou, nou pran angajman nou pral ofri piblik la yon «Mwa kreyòl» moun p ap janm bliye. Yon lòt fwa ankò, nou pral fè tout moun bò isit ak tout moun lòtbo dlo dekouvri divèsite ki egziste anndan kitli pèp Kebèk la. Pòtpawòl la ap disponib pou antrevi soti jodi a pou rive 30 oktòb. Pou laprès ka planifye yon rankont avèk li oubyen ak ekip «Mwa Kreyòl Monreyal» la, tanpri kominike ak responsab pou laprès la nan 514 750-8800 oswa Madanm Thurlie Clervil, kowòdonatris evènman an, nan 514 962-8640.

0 commentaires

Soumettre un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *